Download

Kokkulangemine: 11     Meist

Oleme Baltimaade suurimaid tsisternvagunite renditeenuseid pakkuvaid ettevõtteid. Operatiivsus, personaalne lähenemine ja kõrged korporatsiooni standardid teevad meist usaldusväärse partneri raudteeäris. aastast on ettevõte peamiseks tegevusalaks raudtee tsisternvagunite renditeenuste pakkumine.


Kokkulangemine: 7     Vedurite remont

Ettevõte Spacecom võimaldab oma klientidel saada vedurite ja rongiveeremite remonditeenust. Remonti teostatakse koostöös aktsiaseltsiga Daugavpils Veduriremonditehas - Baltimaade suurim ettevõte, kes toestab raudteeveeremite kapitaalset remonti ja moderniseerimist.Nimetatud tehas teostab kapitaalset remonti tööea pikendamisega, kapitaalset remonti interjööri parendamisega, samuti väljastab raudteetranspordi jaoks varuosi.


Kokkulangemine: 2     Spacecom Trans

AS Spacecom Trans põhiliseks tegevusalaks on rongiveeremite rent. Kontaktinfo: Boriss Nikolajevitš Pereskokov Juhatuse liige Tel: (+372) 678 8242 Faks: (+372) 678 8246 info@spacecom.eeAastaaruanned: .


Kokkulangemine: 1     Mudel 15-150-01

  On mõeldud naftasaaduste veoks raudteedel rööbastega 1520 mm võimalusega üle minna 1435 mm rööbastega raudteedele selleks kehtestatud korras (vankrite vahetus, varustamine puhvritega jms) ja vastavate riikide raudteede haldajate kooskõlastusel. Tsistern on valmistatud vastavalt GOST-i 15150 „U" 1 tingimustele, mis tagab tema töökindluse alumise temperatuuri piirväärtusel kuni -50°C.   Тehnilised andmed: Kandevõime, t 66.0 Taara mass...


Kokkulangemine: 1     Mudel 15-1443-06

Neljateljeline tsisternvagun mudel 15-1443-06 on mõeldud bensiini ja teiste heledate naftasaaduste veoks raudteedel rööbastega 1520 mm. Koosneb katlast ning raamist käiguosa ja automaatpidurdusseadmega. Katla materjal - „09Г2С" marki tehas. Naftasaaduste sissevalamiseks kasutatakse kaanega suletavat luuki diameetriga 570 mm. Selle sisse paigaldatakse seade katla täitmise piirtaseme määramiseks ning universaalse mahalaadimisseadme sulguri ajam. Luugi kõrvale paigaldatakse sisselaskekaitseklapp, ...


Kokkulangemine: 1     Rendilepingud

Rendilepingute tüüpprojektid võimaldavad teil lihtsalt ja operatiivselt rentida vajalikke tsisternvaguneid ja tutvuda eelnevalt tingimustega.


Kokkulangemine: 1     Mudel 15-150-02

On mõeldud naftasaaduste veoks raudteedel rööbastega 1520 mm võimalusega üle minna 1435 mm rööbastega raudteedele selleks kehtestatud korras (vankrite vahetus, varustamine puhvritega jms ja vastavate riikide raudteede haldajate kooskõlastusel. Tsistern on valmistatud vastavalt GOST-i 15150 „U" 1 tingimustele, mis tagab tema töökindluse alumise temperatuuri piirväärtusel kuni -50°C. Tehnilised andmed: Kandevõime, t 66.0 Taara mass, t  26.74...


Kokkulangemine: 1     Mudel 15-1519-01

Tsisternvagun mudel 15-1519-01 on mõeldud veeldatud süsivesinikgaaside, kerge süsivesiniktoorme ja -segude (propaani, n-butaani, propüleeni, mittestabiilse gaasibensiini, butüleen-butadieeni, isopreeni, isoamüleeni, n-butüleeni, pseudobutüleeni, laia keemisdiapasooniga süsivesinike) veoks.  Tsisternvagun koosneb katlast ja platvormist. Kattel on valmistatud terasest „09Г2С" ja kujutab endast silindrilist hülssi, mille otstesse on külge keevitatud elliptilised põhjad. ...


Kokkulangemine: 1     Mudel 15-776

Vaguni ehitamisel kasutatav gabariit 02-VM võimaldab vaguni kasutamist raudteedel rööbastega 1435 mm vankrite ringitõstmisega või üleminekuvagunite kasutamisega või automaathaake seadme vahetamisega. Tsisternvagunil on tugevdatud konstruktsiooniga raam ja kõrgendatud vastupidavusega kattel. On võimalus vaguni varustamiseks puhverseadmetega. Pidur - automaatne, pneumaatiline, manuaalne seisupidur. Käiguosa - kaks kaheteljelist vankrit, mudel 18-100 (GOST 9246-79).Automaathaage - &bd...


Kokkulangemine: 1     Mudel 15-740

  Naftasaaduste veoks mõeldud tsisternvagun. Tehnilised andmed: Kandevõime, t 66.0 Taara mass, t, min/max 25.7/27.0 Kere (katla) täismaht, m3 73.0 Gabariit GOST-i 9238-83 järgi 02-ВМ Vankri mudel 18-100 Katla sisediameeter, mm 3000 Kasutusiga, aastat 32    


Kokkulangemine: 1     Mudel 15-5103-05

Tsistern on mõeldud naftasaaduste veoks raudteedel rööbastega 1520 mm võimalusega üle minna 1435 mm rööbastega raudteedele selleks kehtestatud korras (vankrite vahetus, varustamine puhvritega jms) ja vastavalt nende riikide teede haldajatega sõlmitud kokkuleppele. Tsistern on valmistatud vastavalt GOST-i 15150 „U" 1 tingimustele, mis tagab tema töökindluse alumise temperatuuri piirväärtusel kuni -50°C. Tehnilised andmed: Kandevõime, t, mitte enam kui 66...


Kokkulangemine: 1     Mudel 15-1547-03

  Neljateljeline tsisternvagun mudel 15-1547-03 on mõeldud bensiini ja teiste heledate naftasaaduste veoks pearaudteedel rööbastega 1520 mm (1435 mm on saavutatav käiguosa vahetamisega).  Koosneb katlast ning külgmiste karpterastega, käiguosaga ja automaatpidurdusseadmega raamist. Kattel kujutab endast silindrikujulist keeviskonstruktsioonist anumat, mis koosneb hülsist ja kahest põhjast. Alumisel hülsi plaadil jämedusega 11 mm on kallak 25...30 mm mahalaadimisseadme poole, et ta...


Kokkulangemine: 1     Mudel 15-1566

Neljateljeline tsistern mudel 15-1566 on mõeldud sitkete naftasaaduste veoks raudteedel rööbastega 1520 mm. Koosneb katlast ning käiguosa ja automaatpidurdussüsteemiga tüüpraamist, kattel käivitab silindrilise hülsi, mis on keevitatud kokku piklikest lehtedest ja kahest elliptilise kujuga põhjast. Materjal - madallegeeritud teras. Produkti sissevalamiseks kasutatakse kaanega suletavat luuki diameetriga 570 mm. Selle sisse paigaldatakse seade katla täitmise piirtaseme määra...